Velkommen til Herslev, Gevninge og Kornerup pastorat

 

Vi håber, at du finder de informationer du søger vedrørende pastoratet her på siden.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte sognepræsten 

 

eller en af de ansatte ved kirkerne

 

eller et medlem af menighedsrådet

Desuden er du velkommen til at kigge ind på vores Facebook side:  

 

 

 

Seneste nyt:

 

 

 

Præstevikar i Herslev, Gevninge og Kornerup Pastorat

 

Sognepræst Henriette Brix Worm Andersen tiltræder den 23. december 2016 som vikar for sognepræsten i Herslev, Gevninge og Kornerup. Vikariatet løber ½ år. Henriette har i efteråret undervist konfirmanderne i sognene.

 

___________________________________

 

Julens gudstjenester
Juleaften ved Henriette Brix Worm Andersen:

Gevninge kl. 13.00
Herslev kl. 14.30 
Kornerup kl. 16.00 
1. Juledag ved Henriette Brix Andersen
Kornerup kl. 09.00
Gevninge 10.30 

2. Juledag ved Helene Rasmussen
Herslev kl. 09.00 
 

 

________________________________

 

De nye menighedsråd i Herslev, Gevninge og Kornerup tiltræder 1. søndag i advent.

 

Følgende er valgt til Gevninge-Kornerup Menighedsråd:

 

Toni Hauch Hansen Djurhuus

Per Willemoes

Maj-Britt Skjoldan

Jennifer Skjoldan Pedersen

Johannes Østergaard

Trine Toldam

Mette Østergaard

Jette Rander Laage-Petersen

Lisbeth Mogensen Imer

 

Menighedsrådet har konstitueret sig den 9. november 2016, og Trine Toldam er valgt til formand.

 

Følgende er valgt til Herslev Menighedsråd:

 

Henning Maigaard

Lisbeth Gaston Larsen

Trine Gylstorff

Birgitte Zwicky

Anne Stausholm

 

Menighedsrådet har konstitueret sig den 9. november 2016, og Henning Maigaard er valgt til formand.

 

 

_______________________________

 

Menighedsrådsvalg: 

Valg til menighedsrådet i Herslev, Gevninge og Kornerup

 

Det nuværende menighedsråds funktionsperiode udløber 1. søndag i advent, hvor to nye menighedsråd

tiltræder. Da Herslev Sogn har besluttet at udtræde af det fælles menighedsråd, vil der fra 1. søndag i 

advent være 2 menighedsråd i pastoratet; Herslev Menighedsråd og Gevninge-Kornerup Menighedsråd.

 

Afstemning om nyt menighedsråd er aflyst

 

Der er kun indleveret én gyldig kandidatliste i hvert sogn til menighedsrådsvalget i Herslev, Gevninge og

Kornerup sogne. Derfor aflyses afstemningen. De nye råds medlemmer bekendtgøres på kirkernes

hjemmeside, når rådene har konstitueret sig.

 

Menighedsrådene tiltræder 1. søndag i advent.


 

________________

 

 

Biskoppen over Roskilde Stift har den 25. juli 2016 fritaget sognepræst Maren Pitter Poulsen fra at gøre tjeneste i Herslev, Gevninge og Kornerup Sogne foreløbig for en periode på 7 måneder. Sognepræstestillingen vil i orlovsperioden blive betjent af provstiets øvrige præster over rådighedsordningen samt i nødvendigt omfang ved brug af ekstern vikarhjælp.

 

________________

 

Lisbet Svendsen har fratrådt sin stilling som graver på Herslev Kirkegård. Menighedsrådet har opslået den ledige graverstilling med ansøgningsfrist den 17. september 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forsiden
Sitemap
Udskriv