Velkommen til Herslev, Gevninge og Kornerup pastorat

 

Vi håber, at du finder de informationer du søger vedrørende pastoratet her på siden.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte sognepræsten 

 

eller en af de ansatte ved kirkerne

 

eller et medlem af menighedsrådet

Desuden er du velkommen til at kigge ind på vores Facebook side:  

 

 

 

Seneste nyt:

 

 

 

Menighedsrådsvalg: 

Valg til menighedsrådet i Herslev, Gevninge og Kornerup

 

Det nuværende menighedsråds funktionsperiode udløber 1. søndag i advent, hvor to nye menighedsråd

tiltræder. Da Herslev Sogn har besluttet at udtræde af det fælles menighedsråd, vil der fra 1. søndag i 

advent være 2 menighedsråd i pastoratet; Herslev Menighedsråd og Gevninge-Kornerup Menighedsråd.

 

Afstemning om nyt menighedsråd er aflyst

 

Der er kun indleveret én gyldig kandidatliste i hvert sogn til menighedsrådsvalget i Herslev, Gevninge og

Kornerup sogne. Derfor aflyses afstemningen. De nye råds medlemmer bekendtgøres på kirkernes

hjemmeside, når rådene har konstitueret sig.

 

Menighedsrådene tiltræder 1. søndag i advent.


 

________________

 

 

Biskoppen over Roskilde Stift har den 25. juli 2016 fritaget sognepræst Maren Pitter Poulsen fra at gøre tjeneste i Herslev, Gevninge og Kornerup Sogne foreløbig for en periode på 7 måneder. Sognepræstestillingen vil i orlovsperioden blive betjent af provstiets øvrige præster over rådighedsordningen samt i nødvendigt omfang ved brug af ekstern vikarhjælp.

 

________________

 

Lisbet Svendsen har fratrådt sin stilling som graver på Herslev Kirkegård. Menighedsrådet har opslået den ledige graverstilling med ansøgningsfrist den 17. september 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forsiden
Sitemap
Udskriv